Bygnindsdeteksjon

Avslutningsseminar

Tid
30. mars 2023, 09.00 – 12.00
Sted
Kunnskapssenteret i Sandvika Otto Sverdrups Plass 4, 1337 Sandvika

Bærum Kommune har ledet et forskningsprosjekt i samarbeid med Field (tidl. Terratec), Norsk Regnesentral, NMBU og Geovekst (Kartverket og NIBIO) med finansiering fra Regionale Forskningsfond Viken. Prosjektet er omtalt som: Maskinlæring for automatisk kartlegging av kommunale FKB- og temadata basert på laser og hyperspektrale data.

I forbindelse med avslutningen av prosjektet ønsker alle parter å invitere til et fysisk avslutningsseminar, hvor resultater og erfaringer fra prosjektet vil bli presentert.

Avslutningsseminaret er gratis, men vi ber om at deltakerne melder seg på, slik at vi kan tilrettelegge i forhold til antall påmeldte.

Klikk her for å melde deg på

 

Program avslutningsseminar 

Tid Foredrag Foredragsholder
09.00 - 09.15 Velkommen Annie XiuQin Chen, Bærum Kommune
09.15 - 09.30 Behov og gjennomføring av prosjektet Åsmund Yiu Hegnar, Bærum Kommune
09.30 - 09.50 Maskinlæring og AI for kartlegging –Veien videre Ivar Oveland, Kartverket
09.50 - 10.00 Pause  
10.00 - 10.20 Datainnsamling og rådataprosessering Vetle Jonassen, Field Group
10.20 - 10.45 Bygningsdeteksjon Øivind Due Trier, Norsk Regnesentral
10.45 - 11.05 Pause med mat  
11.05 - 11.25 Flybåren hyperspektral avbildning for multisensorisk datafusjon Agnieszka Kuras, NMBU
11.30 - 11.50 FKB og Maskinlæring i NIBIO Jonathan Rizzi, NIBIO
11.55 - 12.00 Avrunding  

Om du ikke kan delta fysisk, vil du få tilsendt en lenke til opptak i etterkant av programmet.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Åsmund Yiu Hegnar:

asmund.hegnar@baerum.kommune.no