I 2021 skal Bærum teste ut et mobilt avfallsmottak, som et tillegg til gjenvinningsstasjonen på Isi. 

Ett av hovedområdene i Bærums klimastrategi er ressursbruk, og kommunen jobber for å legge til rette for mer kildesortering, gjenvinning og gjenbruk. Som et ledd i dette arbeidet skal kommunen i 2021 teste ut et mobilt mottak for avfall. Mottaket er en container som er spesialtilpasset for å ta imot avfall fra husholdninger, som fraktes med krokbil til ulike steder. Anbudsprosessen starter på nyåret og målet er at ordningen skal være på plass til sommeren.

– Mange ønsker å kildesortere. Denne løsningen vil gjøre det enklere for innbyggere å levere avfall uten å være avhengig av bil. Det blir også enklere å kvitte seg med farlig avfall på en forsvarlig og riktig måte, noe som er svært viktig, sier tjenesteleder Tone Bye Moen.

Den mobile containeren blir bemannet med åpningstider på ettermiddager og kvelder. På mottaket blir det også mulig å levere ting til ombruk.

– Kommunen jobber med å legge til rette for økt ombruk. I det mobile mottaket blir det lagt til rette for at du kan levere og ta med deg mindre gjenstander, sier Bye Moen.

På mottaket skal du kunne levere mindre mengder av: 

 • Metall
 • Trevirke, maks én lengde (ikke impregnert)
 • Keramikk og porselen
 • Glass- og metallemballasje
 • Batterier, lysstoffrør og lyspærer
 • Diverse farlig avfall
 • Plastprodukter
 • Isopor
 • Små elektrisk
 • Nespresso kaffekapsler
 • Klær og tekstiler
 • Mindre gjenstander til ombruk