Arbeidet med å totalrehabilitere Kommunegården er i godt i gang. Rivearbeidet startet opp i april og skal være ferdig til 1. oktober når Strøm Gundersen tar over.

Skisse av Kommunegården

Det nye bygget skal være et møtepunkt for innbyggere, næringsliv organisasjoner og kommunen. Det vil ha høy miljøstandard og være en fremtidsrettet arbeidsplass. Etter planen skal gjenoppbyggingen starte mot slutten av året og bygget stå ferdig mot slutten av 2022.

Kommunegården ble bygget i 1990 – for 30 år siden. Bygningens innvendige utforming bar preg av å være utdatert. Det var høyt arealbruk per ansatt, høye driftskostnader og høyt energibruk. I tillegg oppfylte ikke lokalene krav om inneklima og arbeidsmiljø. I Kommunegården har vi behov for lokaler som støtter opp om hensikten ved kommunens virksomhet: å tilby gode og helhetlige tjenester til våre innbyggere. Kommunen trenger kontorarbeidsplasser som støtter opp om dagens og fremtidens arbeidsform, og som derfor må være fleksible og kan tilpasses eventuelle fremtidige endringer i organisasjonen.

Les mer om Kommunegården