Bærum kommune har bevilget midler til etablering av ladestasjon for elbåt.

Kruser båtpool

Bærumspakken er et strakstiltak på 23 millioner som skal bidra til å hjelpe blant annet det lokale næringslivet. Det er også en mulighet for å hjelpe næringer som bidrar til et grønt skifte. Med støtte fra Bærumspakken har Kruser AS oppgradert kabelstrukturen til poolens båtplasser ved Oksenøya Marina.

Kruser AS ble etablert i 2018 etter et ønske om bedre ressursutnyttelsen blant båteiere, samt fremme miljøvennlige båter. Konseptet baserer seg på en «pool», der flere personer har tilgang og mulighet til å bruke samme gjenstand. Både deleordninger og elektrifisering er viktige tiltak hvis vi skal klare å redusere klimagassutslippene. Dette prosjektet er med på å vurdere hvordan en båtpool fungerer. Da med tanke på strømforbruk, og når forbruket er energiintensivt.

Kunnskap fra prosjektet vil være til nytte for kommunale og private brygger som skal omlegges ettersom båtene skifter fra fossilt brennstoff til strøm. Kruser vil dele informasjon med tanke på lokasjoner og installasjon av infrastruktur på nye og eksisterende båthavner. Smartest mulig bruk av begrensede ressurser vil være avgjørende for båtpoolen, men også for strømnettet i tiden fremover.

Kruser AS

Kruser AS ble etablert i 2018. Konseptet baserer seg på en «pool», som vil si at flere personer har tilgang og mulighet til å bruke samme gjenstand. En godt organisert pool vil føre til optimal ressursutnyttelse og fordeler for brukere og miljøet. Båtene som selskapet benytter er elektriske og har batterilevetid på maks 7 timer avhengig av hastighet. Båtene har plass til 8 passasjerer, men i nær fremtid vil få inn en ny båttype som kan romme opptil 12 personer.