Velkommen til vårt nye nyhetsbrev med informasjon om unike og fremtidsrettede Treklang - Oksenøya senter. Nyhetsbrevet kommer en gang i måneden.

Barnehage og skole åpner etter sommerferien 2022, og sykehjemmet åpner på nyåret i 2023.  Oksenøya senter er det første og største prosjektet i kommunen der formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme område; barneskole, barnehage flerbrukshall, 9’er kunstgress fotballbane, nærmiljøanlegg og sykehjem.

Formålet med dette nyhetsbrevet:

  • informere nabolag og nærmiljø om overgangen fra byggeplass til brukerrettede virksomheter.
  • informere om utforming og spesielle egenskaper ved byggene
  • synliggjøre kjerneverdiene for Treklang: trygghet, tilhørighet og begeistring
  • inspirere og motivere til nærmiljøinnsats
  • avklare ubesvarte spørsmål

Målgruppene for nyhetsbrevet er:
- foresatte og medarbeidere ved Oksenøya skole og Oksenøya
  barnehage
- pårørende, driftsorganisasjon og medarbeidere ved Oksenøya
  sykehjem
- brukere av flerbrukshallen 
- nabolag og nærmiljø, frivillige organisasjoner og andre innbyggere
- miljø- og klimainteresserte, og andre som er opptatt av innovasjon
  og stedsutvikling
- næringsliv

Nyhetsbrevet er laget i samarbeid med Fornebupiloten.

Meld deg på nyhetsbrevet her!