Utvikling med ny metode og innbyggerne på laget

Bærum kommune har gjennomført prosjektet "Samhandling og brukermedvirkning i byggeprosjekter" med støtte fra StimuLab*. Sluttrapporten er nå levert og metodikken prøves ut på Flytårn-området på Fornebu.

Hvorfor StimuLab i Bærum?

Prosjektet handler om:

StimuLab-prosjektet: "Samhandling og brukermedvirkning i byggeprosjekter" skal bidra til å: 

StimuLab-prosjektets formål er å skape en ny prosessmetodikk for økt samhandling (tidlig i byggeprosjektene).

Skritt for skritt

I korte trekk handler utprøving av metodikken om følgende:

  1. Forankre hos leder: Sikre at en eller flere ledere ønsker å ta i bruk ny prosess og kan gå foran som eier av tiltaket – forankringen vil være et pågående arbeid.
  2. Kartlegg kompetanse internt på tvers av siloene – skole, barnehage, helse og omsorg, kultur, plan, areal og bygg – hvem kan være interessert og motivert? Vi søker de som er nysgjerrige og åpne for å gjøre ting på andre måter.
  3. Invitere inn de identifiserte og definere hvordan dere ønsker å ta
    metoden i bruk – ta gjerne utgangspunkt i metodeverktøyet «team canvas» (se del 4 i rapporten).
  4. Sett i gang med «prøv ut»-fasen – metoden må erfares. Ha jevnlige evalueringer underveis.
  5. Evaluer etter 6 måneder: ønsker vi å fortsette med dette? I så fall hvordan, på hvilken måte?

Les sluttrapporten: Medvirkning og samhandling i byggeprosjekter (pdf).

Dette ønsker vi å oppnå i Bærum 

Vi skal …

Utfordringene i Bærum kommune er i stor grad gjenkjennbare for andre kommuner, og problemstillingen opptar mange.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram besøkte Fornebu for å få en introduksjon til Bærums Stimulab-prosjekt, her sammen med kommunedirektør Geir B. Aga, eiendomsdirektør Bjørn Harald Gjestvang, tjenesteleder Petter Sandbu og prosjektleder for Tårnet Ingrid Aagenæs. Koordinator Julie Landmark var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Bærum deler gjerne metoden med kommuner og andre offentlige aktører.

Dette er StimuLab

Gjennom Stimulab skal Digitaliseringsdirektoratet og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Stimulab støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne. Les mer om StimuLab.