God dialog mellom foreldre ved Oksenøya skole, Oksenøya barnehage og Bærum kommune sikrer tryggere trafikksituasjon.

Trafikksituasjonen ved Treklang - Oksenøya skole og Oksenøya barnehage har vært krevende siden byggene ble tatt i bruk i august i fjor. Kommunen har lagt vekt på å lytte til foreldre og nærmiljøet, og på bakgrunn av dialog er en rekke tiltak innført, blant annet:

  • fartsdump er etablert
  • det er skiltet "Skolevei" og "All stans forbudt" og
  • hastigheten er redusert til 30 km i timen
  • midlertidige fartstavler er montert - gir signal når fartsgrense overskrides i begge retninger
  • gang og sykkelveier gjennom parken er oppgradert

Torsdag 12. januar var det møte mellom skolens FAU og representanter fra Bærum kommune Eiendom og Miljøteknisk. Der ble det klart at kommunen vil igangsette arbeidet med en midlertidig korttidsparkering, som et trafikksikkerhetstiltak.

Kommunen vil også foreta en vurdering av ytterligere et nytt gangfelt foran skolen, når bygget er tatt fullt i bruk, inkludert Parkeringskjelleren. 

Kommunen har vært opptatt av å ivareta foreldrenes behov og finne en løsning som ivaretar barnas trafikksikkerhet.