De to barneskolene Oksenøya og Storøya har felles inntaksområde for elever.

Hovedutvalg Barn og unge behandlet en sak om inntaksområder for skolene i Bærum 7. februar.

Inntak 1. trinn

Oksenøya og Storøya skoler har felles inntaksområde og fordeler elevene med 2 paralleller på Storøya og resterende elever på Oksenøya skole. 

Antallet innmeldte elever gir grunnlag for opprettelse av 5 klasser, fordelt med 3 klasser på Oksenøya skole og 2 klasser på Storøya skole.

Inntak 8. trinn

Hundsund ungdomsskole oppretter ekstra klasse hvis det er behov for det ved skolestart i august 2023.

Les den politiske saken her.