To av de mest sentrale kontraktene i utformingen av nye Sandvika er nå klare.

Kontrakten for jobben med å planlegge de tekniske anleggene er gått til  Norconsult i Sandvika. 

- Det betyr blant annet å planlegge hvor kulverter (tunnel for gjennomføring av for eksempel vann eller tekniske installasjoner) og søppelanlegg skal være, sier Johan Steffensen som er prosjektdirektør i Bærum kommune.

Kontrakten for arbeidet med å designe gode løsninger for blant annet Jørgen Kanitz gate, Rådmann Halmrasts vei, Otto Sverdrups plass og andre byrom er gått til – Asplan Viak på Kjørbo. 

Dette er viktige milepæler for nye Sandvika, understreker Johan Steffensen.

– Planene til disse arkitektene vil være avgjørende for hvordan byrommene skal utformes, fremholder prosjektdirektøren.