Utviklingen på Fornebu vekker stor interesse og engasjement blant innbyggere og næringsliv. I forbindelse med høringen av rådmannens forslag til kommunedelplan gjennomførte Bærum en ny variant av et høringsmøte.

Hensikten har vært å nå ut på tvers av generasjoner og interesser, for å sikre bredest mulig engasjement. Et lokalt hotell, et kultur- og kunnskapstorg med 25 stander, tre parallelle sesjoner med presentasjoner og foredrag, gratis pølser og tilbud om barnepass, fristet 1 200 til å møte opp.        

– Den hårete ambisjonen var 800 deltakere, det kom om lag 1200. På denne måten har vi nådd en langt større andel av befolkningen og fått et godt grunnlag for den videre prosessen, sier rådmann Erik Kjeldstadli.  

Innbyggere fikk anledning til å sende inn høringsuttalelser der og da, og for dem som ikke ville skrive var det mulig å levere på film.

Det var temaforedrag om trafikk og transport, arkitektur, klimautfordringer, park og grøntstruktur, i tillegg til flere runder med presentasjoner av kommunedelplanen.