Holger Gulbransen etterspør i et Budstikka-innlegg muligheter for medvirkning.

"Endelig skal vi få kulturbygg på Fornebu – ifølge Bærum kommune så vil dette stå ferdig i 2027. ... Derfor ber jeg om at vi får være med i prosessen som vedrører bruksarealer og tilhørende oppbevaringsmuligheter", skriver Gulbrandsen.

Se innlegget fra Holger Gulbrandsen her.

Kultursjef Berit Inger Øen svarer: - Selvfølgelig skal det være medvirkning i arbeidet med byggene. Dette skal vi komme tilbake til. Vi trenger innbyggernes kompetanse i utbyggingsprosjekter.

Berit Inger Øen