Flytårnet - Fornebu

Kommunen kjøper aksjeselskapet Flytårnet AS fra  OBOS som i dag eier eiendommen. Området omfatter de historiske bygningene ved gamle Fornebu lufthavn: Flytårnet, Fred Olsen-hangarene og Kulturgata. Den eldste bygningsmassen er fra 1939, men mye av bygningsmassen er fra 60-tallet.

Området rundt Flytårnet har allerede etablert seg som kulturell møteplass på Fornebu.

– Stedet vil fortsatt være et viktig møtested for beboere og besøkende på Fornebu i fremtiden. Det er en klar målsetting for kommunen å videreføre og videreutvikle den kulturelle og historiske tradisjon som området representerer, sier kommunaldirektør Arthur Wøhni.

­– Det er aktuelt å knytte til seg samarbeidsparter og leietakere som kan vitalisere og utvikle profilen ytterligere, sier Wøhni. 

Den formelle overtakelsen skjer 1. september i år. Det vil bli etablert et interimstyre, og etter overtakelse blir det nedsatt en profesjonelt styre for Flytårnet. Kommunedirektøren vil senere legge frem en politisk sak om fremtidig organisering og drift av eiendommen Flytårnet.

 

Flytårnet er også et byområde på Fornebu. Det pågår nå en områderegulering. De offentlige tjenestene det er snakk
om på området er ungdomsskole, flerbrukshall, bibliotek, kulturfunksjoner, helsestasjon, nærmiljøsenter og -
anlegg, fritidstilbud for ungdom og 7’er kunstgressbane.  

Det skal i tillegg jobbes bevisst med hvordan offentlige tjenester og tilbud kan programmeres slik de kan inngå i aktive byrom
med aktivitetstilbud, opplevelsesverdier og estetisk kvalitet mellom husene.