Bærumsfolk er et klimaprosjekt som drives frem av historier og erfaringer fra folk i Bærum. I 30 dager lever 15 bæringer med én bærekraftig utfordring, som å bruke mindre plast, kutte matsvinn, bruke mindre vann og lignende.

Den første runden med Bærumsfolk foregikk fra 14. mai til 12. juni i 2019. Familien Angeltveit fra Fornebu gav seg selv en stor utfordring, nemlig å redusere bruken av plastemballasje for hele familien til et Norgesglass. De klarte det!

Familien Angeltveit og de andre deltagerne delte sine erfaringer gjennom sosiale medier-innlegg og blogginnlegg.

Målet med prosjektet Bærumsfolk er å involvere og engasjere flere bæringer i miljø- og klimaarbeidet. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunen og organisasjonen cCHANGE – som leder prosjektet. Underveis får deltagerne oppfølging fra forskere, og de blir utfordret til å reflektere over forskjellige sider ved endring.

– Gjennom dette prosjektet følger vi noen utvalgte bæringer når de lever med en selvvalgt endring i eget liv i 30 dager. Hele Bærumssamfunnet inviteres til å følge med og være med. Sammen ønsker vi å skape en bølge, en bølge for klima, sier Linda Sygna  i cCHANGE.

– Vi vil at «Hanne» som lar bilen stå og reiser kollektivt til jobb, og «Harald» som slutter å kaste mat, deler sine erfaringer, i sine nettverk, og viser hva som er mulig og hva endring innebærer, sier klimarådgiver Liv Eva Wiedswang i Bærum kommune.