Det skjer mye på plan- og byutviklingsfronten i Sandvika. I Sandvika sentrum øst foreligger det store planer om fortetting og ny bystruktur, ved stasjonsområdet tenkes det knutepunktutvikling, hva skjer med Sandvika storstorsenter om noen år – og hvordan vil vi at byen skal bli når E18 eventuelt «forsvinner» under bakken?

Bærum kommune – i samarbeid med Sandvikaby.no – inviterte i høst beboere og brukere til å være med på samtalen om hvordan Sandvika kan bli en enda bedre by. En bedre by for alle.

Bylab

Medvirkningsuken 11.-15. november bli ulike medvirkningsformer med publikum gjennomført og ByLab-konseptet prøvet ut. Ved å plassere kontorlokalet sentralt i Sandvika, i Bjerkaasgården (Rådmann Halmrasts vei 10) ble ByLaben en møteplass og arena for gode diskusjoner rundt utviklingen av Sandvika by.

Se oppsummeringen og erfaringene fra Medvirkningsuken her.