Forberedende arbeider med Fornebubanen begynner i midten av desember.

Skanska Norge skal etablere en stor byggegrop på Fornebu sør. Denne vil senere romme endestasjon og driftsbase.

Arbeidene med byggegropen som skal graves ut og sprenges innbefatter både fjerning av løsmasser og fjell. Skanska vil trolig begynne de forberedende arbeidene i midten av desember.

Sprengningsarbeider ved Fornebuveien 50 er allerede påbegynt. Det skal sprenges ut fjell som en del av de forberedende arbeidene ved tverrslag Fornebuporten.

Fornebubanen

T-banetraséen skal gå i tunnel fra Majorstuen til Fornebu. I Bærum starter banen ved Fornebu senter, og har deretter to stasjoner på Fornebulandet – Flytårnet og Fornebuporten - før Lysaker stasjon. Strekningen i Bærum er 3,1 km lang.

Byggetiden er anslått til om lag seks år. Banen er beregnet å stå klar for åpning i 2027.

Les mer om Fornebubanen på Oslo kommune sine nettsider.