Forslag til kommunedelplan 3 er på høring til 26. mai. Nye Fornebu skal være urbant, grønt og mangfoldig.

Den årlige befolkningsveksten i Bærum har nesten fordoblet seg siden de nye boligområdene på Fornebu ble planlagt i 1999. Utbyggingen de neste 20 årene må derfor skje på andre premisser.

I forslaget til kommunedelplan 3 (KDP 3), deles Fornebu inn i tre områder; byen, parken og landet.   

Byen

Byen er den urbane delen langs T-banen.
Byen er den urbane delen langs T-banen, med gater, byrom og kvartalsstruktur. Her er tilbudet av handel, næring, kultur og aktiviteter størst. ILLUSTRASJON: KOKSA & KLP/LINK ARKITEKTER
 • Består av områdene langs hovedveisystemene og T-banen, hvor man planlegger høyest tetthet og størst grad av urbanitet.
 • Ligger innenfor fem minutters gangavstand fra T-banen. 
 • Gode boforhold skal sikres gjennom gode offentlige rom, og blanding av funksjoner og aktiviteter.

Parken

Parken er et boligområde med variert bebyggelse.
Parken, som omkranser Nansenparken, er et boligområde med variert bebyggelse og innslag av andre funksjoner. ILLUSTRASJON: ARKITEMA/EVERYDAY
 • Byggeområdene som ligger mellom Nansenparken og Forneburingen. 
 • Har betydelige grønne kvaliteter som må forsterkes og ledes inn i kvartalene. 
 • Byggeområdene danner veggene i Nansenparken, og bebyggelsen vil være en del av opplevelsen av parken. 

Landet

Landet er de roligere områdene lengst fra T-banen.
Landet er de roligere områdene lengst fra T-banen, med nærhet til natur og sjø. Illustrasjonen er et innspill til OBOS sitt mulighetsstudie- ILLUSTRASJON: OBOS/LUND HAGEEM ARKITEKTER
 • Områdene sør og vest for Forneburingen.
 • Blir rene boligområder med grønne bokvaliteter, som oppleves mer landlige og rolige. 
 • Åpner for småhus, rekkehus og lavblokker i en til fire etasjer. 

Nøkkelinformasjon KDP3

 • Planramme på 11 000 boliger.
 • Tilrettelegges for fremtidsrettet trafikk og mobilitet for å nå kommunens klimamål.
 • Eksisterende parker og områder for rekreasjon ligger fast.
 • 5,1 milliarder i sosial infrastruktur de neste 20 årene.

Forslaget ligger på høring fra 14. april til 26. mai. 

Du finner forslaget, og informasjon om høringen, her.

 Forslag til Strategi for utvikling av fornebusamfunnet