Kommunestyret 2. november vedtok å bidra med et tilskudd til driften av Nansenparken på 0,5 mill. kroner.

Bakgrunnen for vedtaket er et innbyggerforslag fra styret i Fornebulandet vel som konkluderer med at: "Beboerne på Fornebu krever at kommunestyret i Bærum vedtar at kommunen betaler for beboernes driftsandel av Nansenparken fra 1/1-2023."

Kommunestyrets vedtak:

Bærum kommune har betydelig interesse i Nansenparken. Den er i daglig bruk til ulike funksjoner for felleskapet.

Bærum kommune vil derfor bidra med et driftstilskudd på 0,5 mill kr per år til Fornebu driftsforening for av Nansenparken under forutsetning av at foreningen legger KDP3 for Fornebu til grunn for fordeling av vedlikeholdskostnadene mellom medlemmene. Tilskuddsordningen evalueres i 2026.

Fornebulandet vel

Les også kommentar fra Fornebulandet vel