– Nå planlegger vi for å teste 1,5 prosent av befolkningen, altså i underkant av 2000 innbyggere i uken. Vi sørger for at anlegget kan skaleres opp til en kapasitet på 5 prosent av befolkingen hvis myndighetene beslutter å øke testvolumet, sier Anders Kildal, leder av Bærum kommunes operative pandemiarbeidsgruppe.

Det er mange hensyn å ta ved etablering av en teststasjon. Det må være tilgang på nok plass til å ta imot opp mot 1000 besøkende, hensiktsmessige lokaler, tilgang til nødvendig teknologi og mulighet til å avvikle den økende trafikken en teststasjon innebærer, uten at nærområdet blir unødvendig belastet.

– Vi har sett på flere alternativer i Bærum, og vår vurdering er at alternativet på Fornebu er det som best fyller disse vilkårene, sier Anders Kildal.

Teststasjonen ligger på den tomme grusplassen vis a vis Telenor Arena. Hoveddelen av tomten er eid av OBOS Fornebu AS, resten er eid av Bærum kommune.

– Vi ser for oss at teststasjonen vil være bemannet kl. 7.00–22.00 hver dag. Disse tidene kan bli justert, sier Kildal. Det tas sikte på åpning i slutten av mai.