Som eneste i Norge, fikk Bærum kommune toppkarakter for sitt klimaarbeid av non-profitt organisasjonen CDP i 2020.

I november 2020 publiserte den internasjonale non-profitt organisasjonen CDP en liste over byer og kommuner de mener fortjener toppkarakter for sitt klimaarbeid. Listen bestod av 88 byer og kommuner, blant annet Paris, Berlin, Los Angeles, Toronto og København. Bærum var eneste by eller kommune fra Norge på listen det året. 

CDP arbeider for at myndigheter og bedrifter verden over skal redusere sine klimagassutslipp. Hvert år ber de byer, kommuner og bedrifter rapportere sine klimagassutslipp, klimarelatert risikostyring, klimamål og medvirkningsstrategier. Den årlige rapporteringen skal vise hvordan byer, kommuner og bedrifter jobber, og bidra til å bygge tillit til klimaarbeidet. I 2020 rapportere flere hundre byer og kommuner verden over inn sine klimadata for 2019 til organisasjonen. 

Basert på innrapportert data, offentliggjør organisasjonen en liste over byer, kommuner og bedrifter de mener fortjener toppscore for sitt klimaarbeid. Bærum har fått toppscore av organisasjonen tre år på rad. Se hele A-listen for 2020 her.

Hvorfor fikk Bærum karakteren A i 2020?

Ifølge CDP må kommunen eller byen vise beste praksis og handlekraft innen klimatilpasning og klimagassreduksjon for å få karakteren A. Det vil si at byen eller kommunen må:

 • Sette ambisiøse, men og realistiske mål og vise til framgang i forhold til måloppnåelse.
 • Ha strategiske og helhetlige planer som sikrer at tiltakene reduserer klimapåvirkning og risiko overfor innbyggere, bedrifter og organisasjoner i kommunen.

Rapporten bestod blant annet av:   

 • Klimarelatert risiko i Bærum, samt hvilke planer og målsettinger kommunen har for klimatilpasning. I Bærum er dette i stor grad er relatert til overvannshåndtering.
 • Klimagassregnskap for direkte utslipp, målsettinger for klimagassreduksjon og tiltak for måloppnåelse.
 • Samarbeidsarenaer og muligheter knyttet til klima. Hvordan kommunen, næringsliv, akademia og innbyggere jobber sammen.
 • Data og informasjon knyttet til energiforbruk, mobilitetsvaner, mat og avfall.

Kategorier det har blitt rapportert inn på:

 • Governance and Data Manage
 • Climat Hazards – Vulnerability
 • Climate Hazards
 • Adaptation and planning
 • City Wide Emissions – verification and historical emissions inventories
 • Emission Reduction and mitigation Actions
 • Energy
 • Transport
 • Food
 • Water Security

Hvorfor rapporterer kommunen inn?

Ved å rapportere inn til CDP, viser Bærum frem hvordan kommunen jobber med klima, samtidig som arbeidet og innsatsen sammenlignes med andre kommuner og byer verden over.