Utbyggingsavtaler markerer starten på omformingen av Sandvika Øst, med ny bebyggelse og spennende byrom.

Den fremforhandlede utbyggingsavtalen mellom Bærum kommune og Andenæs eiendom er grunnlaget for ny utvikling i Sandvika øst med gater, torg og nybygg. 

Helgerudkvartalet skal rives og det bygges opp to nærings- og boligkvartaler med en felles P-kjeller i to plan under. Kinoveien forlenges i en ny åpning mellom de to nye kvartalene, i tråd med reguleringsplanen fra 2017.

- Utbyggingsavtalen og felles fremdriftsplan skal sikre tett samarbeid om gjennomføringen, sier prosjektdirektør i Bærum kommune Johan Steffensen.

Oppgraderingene i denne utbyggingsavtalen har en total kostnadsramme på ca. 90 millioner. kr der utbygger bidrar med ca. 85 millioner. 

Andenæs Eiendom bygger bygningene.  Kommunen bygger byrommene, gatene og torgene, blant annet ny utforming av Otto Sverdrups plass, i tillegg til teknisk infrastruktur. Riving av Kredittkassegården, Helgerudgården og parkeringshuset starter i august 2021, og vil pågå frem til årsskiftet.  

Sandvika øst
  • Riving av Kredittkassegården, Helgerudgården og parkeringshuset starter i august 2021, og vil pågå frem til årsskiftet.  
  • Tidlig vinter 2022 starter utgraving og bygging av de nye kvartalene.
  • Utbyggingen skal etter planen være ferdigstilt i 2025.