Mobilitet ved åpning av Treklang - Oksenøya Senter. Åpent møte 13. juni kl.  19.

Hvordan tilrettelegger vi for en best mulig mobilitet for både brukere og ansatte på Treklang og naboer til senteret?

Treklang åpner med både skole, barnehage og idrett i august, og sykehjem fra 2023. Senteret er planlagt med få parkeringsplasser men godt tilrettelagt for gange og sykkel. Ruter vil delta i møtet.

Mandag 13.juni kl 19. 
Sted: Fornebupiloten, Fornebu S.

Arrangør: Bærum kommune i samarbeid med Fornebulandet Vel og Fornebupiloten.