Den helhetlige plan skal bidra til å legge et felles grunnlag for utvikling og koordinering av de mange prosessene som vil pågå på Fornebu fremover.

Storøyodden - Fornebu Flyfoto

Kommunedirektøren foreslår at helhetlig plan for Fornebu sendes ut på høring.

Saken inneholder:

  • status for plan- og byggeprosjekter på Fornebu som også inneholder en tidslinje for offentlige prosjekter
  • hvordan innbyggere og organisasjoner får mulighet til å delta i utvikling av samfunnet og hvordan kontakten mellom lokalsamfunnets aktører, utbyggere og kommunen skal følges opp.
  • prosesser for blant annet å utvikle barn og unges oppvekstmiljø, for grønn mobilitet, utvikling av kultursenteret på Tårnet, Oksenøya senter og andre møteplasser i lokalsamfunnet.
  • de første skritt for å nå målet om at Fornebu skal være etablert som et nullutslippssamfunn i 2027
  • oppfølging av de konkrete vedtakene i behandlingen av KDP3

Les planen her