Velkommen til vårt nye nyhetsbrev med informasjon om unike og fremtidsrettede Treklang - Oksenøya senter. Nyhetsbrevet kommer en gang i måneden.

Barnehage og skole åpner etter sommerferien 2022, og sykehjemmet åpner på nyåret i 2023.  Oksenøya senter er det første og største prosjektet i kommunen der formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme område; barneskole, barnehage flerbrukshall, 9’er kunstgress fotballbane, nærmiljøanlegg og sykehjem.

Formålet med dette nyhetsbrevet:

 • informere nabolag og nærmiljø om overgangen fra byggeplass til brukerrettede virksomheter.
 • informere om utforming og spesielle egenskaper ved byggene
 • synliggjøre kjerneverdiene for Treklang: trygghet, tilhørighet og begeistring
 • inspirere og motivere til nærmiljøinnsats
 • avklare ubesvarte spørsmål

Målgruppene for nyhetsbrevet er:

 • foresatte og medarbeidere ved Oksenøya skole og Oksenøya
  barnehage
 • pårørende, driftsorganisasjon og medarbeidere ved Oksenøya
  sykehjem
 • brukere av flerbrukshallen 
 • nabolag og nærmiljø, frivillige organisasjoner og andre innbyggere
 • miljø- og klimainteresserte, og andre som er opptatt av innovasjon
  og stedsutvikling
 • næringsliv

Nyhetsbrevet er laget i samarbeid med Fornebupiloten.