Elevene skal komme til skolegården gjennom parken eller fra sideveiene. Det er ikke anledning for biler å stoppe ved Treklang. 

Alle barn som skal inn på skolen må gå gjennom trinn-inngangene. Elevområdene er ikke tilgjengelige gjennom hovedinngangen. Dører og heis kan bare åpnes med nøkkelkort. 

Vi minner om at det ikke er mulig å kjøre bil til skolen. 

Bussruten som skal gå i Forneburingen har oppstart 08. august. Det er satt ut sparkesykler og EL-sykler man kan leie for å komme seg mest mulig effektivt rundt. Det er også mulig for foresatte å sette igjen sykkel på skolen om man vil ta buss videre etter levering.