Kommunestyret 3. mars 2021 vedtok et fellesforslag fra Ap, Frp, H, SP, KrF, V og Pp som innebærer utredning av nytt konseptforslag for etablering av stadion.

Under behandling av konsept og igangsetting av Nadderud stadion kom det et fellesforslag på bordet om utredning av et nytt konseptforslag, det såkalte 0-alternativet. Dette skal komme i tillegg til de øvrige alternativene som foreligger.

  • Kommunedirektøren bes utrede nytt konseptforslag for etablering av stadion på eksisterende lokasjon (0-alternativet).
    Et slikt prosjekt skal utredes med ringtribune med kapasitet til minimum 6 000 tilskuerplasser (og vurdering av 8 000). Høyden på tribuneanlegget mot Øygardveien skal hensynta beboerne der. Gjenbruk av eksisterende løsninger skal vurderes.
  • Nytt stadionanlegg skal tilfredsstille NFFs krav for fotballspill i Eliteserien.
  • Oppgradering av Nadderud idrettspark for øvrig skal ikke være en del av prosjektet, men stadionanlegget innpasses i idrettsparken.
  • Etablering av nytt stadionanlegg skal ikke være til hinder for etablering av ny tennishall for Eiksmarka tennis.

Saken skal opp til ny behandling i kommunestyret når  kommunedirektørens forslag til investeringskutt og LDIP (langsiktig drift og investeringsplan) er klart.

Les om de andre alternativene her.