Bekkestua er i utvikling og skal bygges ut med boliger og næringsvirksomhet, og med nye grøntområder, torg og møteplasser. For å sikre at innbyggerne får god informasjon og muligheter for involvering, har Bærum kommune etablert en nabokontakt.

Nabokontakten svarer på spørsmål og informerer naboer og andre interessenter om hva som skjer i prosjektet. Nabokontakten fungerer også som et bindeledd mellom naboene, kommunen og entreprenørene.

Nabokontakten heter Sofie Meta og jobber til daglig i Kommunikasjonsenheten i Bærum kommune. Du kan ta kontakt med henne på e-post nabokontakten@baerum.kommune.no eller tlf. 45 67 96 55.