Onsdag 18. januar 2017 inviterte Bærum kommune til kontaktmøte med næringslivet i Sandvika.

Bærum kommune inviterte næringslivet i Bærum til dialog og oppfordrer til samarbeid og felles utviklingsaktiviteter som kan løse morgendagens utfordringer.

Takk for interesse og deltagelse

- Tusen takk for interessen for og deltagelse på kontaktmøtet! Vi satte pris på tilbakemeldingene og de gode diskusjonene med dere. Vi lover å følge opp både møtet og de forslagene som ble presentert, sier næringssjef Tore Gulli.

Nedenfor finner dere et sammendrag av videoer og slides fra arrangementet. Mange takk også til elever fra «Medier og kommunikasjon» på Sandvika VGS som filmet arrangementet.   

"Sammen skaper vi fremtiden" ved ordfører Lisbeth Hammer Krog og "Bærum 2035" ved rådmann Erik Kjeldstadli

"En moderne plan- og bygningstjeneste " ved Jannike Hovland

"Smarte, innovative anskaffelser" ved Heidi E. Rygg

"Eiendom i møte med næringslivet" ved Kristine Hjellup Horne

"Digitalisering av kommunale tjenester – en arena for samskaping?" ved John Wahlstrøm

"Næringslivets rolle i utviklingen av Bærum kommune" ved Einar Schultz

Disse områdene var presentert med stand på kontaktmøtet

  • Formannskapet
  • Administrativ ledelse
  • Anskaffelse                                                                                                  
  • Plan og Regulering                                                   
  • Skole                                                                         
  • Helse- omsorg – pleie                  
  • SmartCity Bærum                                                    
  • «Klimaklok kommune»-prosjektet                         
  • Frivilligsentralene                                                    
  • Bærum Næringsråd