Tilrettelagt arbeid for personer med funksjonsvariasjoner.

Om oss

Bærum Arbeidssenter er et kommunalt tjenestested som tilbyr tilrettelagt arbeid for voksne med ulike funksjonsnedsettelser og minoritetsspråklige i språk- og arbeidstrening. Vi har for tiden 100 arbeidstakere, deltakere i ulike tiltak fra NAV og tilrettelagte hospiteringsplasser for elever fra videregående skoler. Alle er i arbeid ved arbeidssentrene på Rud, Wøyen gård og Emma Hjorth, i tillegg til drift av kantine, butikk og kaffebar i Kommunegården i Sandvika.

Bærum Arbeidssenter tilbyr arbeidstrening innen fagområdene Design-, Tre-, Mat- og Servicefag. I fagområdet Design og Tre foregår en kreativ produksjon av produkter innen keramikk, tre og tekstil. Innen Matfag tilbyr vi kurs og konferanse, kantinedrift, catering og møtemat. I tillegg utfører vi flere service-oppgaver som Jobbfrukt, innramming, makulering, sikkerhetssletting av data, pakke, søm, frakt/flytting og betjener grøntområder. Kundene er kommunale tjenestesteder, private bedrifter og for øvrig bosatte i kommunen. Les mer på den nye nettsiden vikanda.no hvor vi har en enkel oversikt over alle tjenester og en egen nettbutikk med håndproduserte produkter fra Bærum.

Arbeidssentermodellen

Vi jobber etter arbeidssentermodellen, dvs. at arbeidstakere med ulikt funksjonsnivå jobber sammen i grupper for yte tjenester, ferdigstille produkter, overholde leveringsfrister og nå inntjeningskrav. Arbeidstakerne jobber inntil 30 timers uke i full stilling. Arbeidsdagen er fra kl. 9-15, mandag til fredag. Det skrives arbeidsavtale mellom Bærum Arbeidssenter og den enkelte arbeidstaker, med en prøvetid på et halvt år.

Sikkerhet

Det legges stor vekt på sikkerheten i verkstedene, og maskiner og utstyr tilpasses arbeidstakernes funksjonsnivå og våre sikkerhetskrav.

Trivsel og mestring

Det legges stor vekt på trivsel og mestring i arbeidet. Arbeidsreglementet bygger på de vanlige regler og rutiner som gjelder i arbeidslivet. Arbeidstakerne har et eget brukerråd, BA-rådet, der de tar opp temaer som arbeidstakerne er opptatt av.
Arbeidstakerne må være motivert for arbeid og må kunne samarbeide med andre i større grupper. Det er en forutsetning at arbeidstaker mottar uføretrygd eller er under attføring. Alle må være folkeregistrerte i Bærum kommune. For å søke om hospitering se link til høyre.

Mer informasjon

Søknad om arbeid

Søknadsskjema 

 

Her finner du oss

Kontakt Bærum Arbeidssenter

Kontaktinformasjon

Tlf: 67 50 88 50 / 980 51 947

Besøksadresse:

Kommunegården
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika

Arbeidssentrene:

vikanda.no/kontakt/ 

Postadresse:

Bærum Kommune
Bærum Arbeidssenter, adm
Postboks 700
1304 Sandvika

Bedriftstjenester/
serviceoppdrag:

  • Papirmakulering
  • Digretur/ diglager
  • Tekstil og søm
  • Transport og service
  • Vedlikehold av grøntområder
  • Innramming av bilder
  • Kurs og konferanse/utleie
  • Salg av ved

www.vikanda.no

Butikkutsalg:

Vikanda Design butikk (Kommunegården)
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika

Telefon: 480 85 212
vikanda@baerum.kommune.no