Du kan uttale deg om alle arealplanene som utarbeides i Bærum. Innenfor gitte tidsrom er det åpent for å komme med uttalelsene til planer eller påklage vedtak. Denne siden viser planene som er aktuelle akkurat nå.

Si din mening om arealplaner i Bærum

På denne siden vises kun aktuelle planer. Dersom listene nedenfor er tomme, betyr det at det ikke er noen aktuelle planer å uttale seg om eller vedtak som kan påklages akkurat nå.

Det pågår til enhver tid arbeid med mange planer som ikke vises på denne siden. Bruk kartløsningen Plan- og byggesaksdialog for en oversikt over alt pågående planarbeid.

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arbeidet med en ny plan er i gang, kunngjør den som utarbeider planforslaget et varsel om oppstart av planarbeidet. I denne fasen er det mulig for alle å komme med innspill innen fristen, som er minst 4 uker.

Plannavn Annonse Se dokumentene
i saken
Frist for
å levere uttalelse
Endring av reguleringsplan for E18 - Korridoren Lysaker - Ramstadsletta, ved Teleplan Annonse -Endring av reguleringsplan for E18 - Korridoren Lysaker - Ramstadsletta, ved Teleplan Se dokumentene i saken - Endring av reguleringsplan for E18 - Korridoren Lysaker - Ramstadsletta, ved Teleplan

30.08.2024

Fornebu Sør, Koksa 1 og 14 – detaljregulering Annonse - Fornebu Sør, Koksa 1 og 14 – detaljregulering Se dokumentene i saken - Fornebu Sør, Koksa 1 og 14 – detaljregulering

29.08.2024

Åpen kontordag mandag 19.august kl 17.00, Fornebupiloten Fornebu S, Snarøyveien 55

Fornebu Sør, Koksa 6 - detaljregulering Annonse - Fornebu Sør, Koksa 6 - detaljregulering Se dokumentene i saken - Fornebu Sør, Koksa 6 - detaljregulering

29.08.2024

Åpen kontordag mandag 19.august kl 17.00, Fornebupiloten Fornebu S, Snarøyveien 55

Endring av reguleringsplan for Ballerud gård Annonse - Endring av reguleringsplan for Ballerud gård Se dokumentene i saken - Endring av reguleringsplan for Ballerud gård

30.08.2024

Allmenningen og Rolfsbuktveien,
felt GP13 på Fornebu - detaljregulering
Annonse - Allmenningen og Rolfsbuktveien, felt
GP13 på Fornebu - detaljregulering
Se dokumentene i saken - Allmenningen og Rolfsbuktveien, felt
GP13 på Fornebu - detaljregulering

09.09.2024

Plankontor 19.08.2024 på Fornebupiloten, Snarøyveien 55 kl. 17.00 – 20.00

Snarøyveien/
Rolfsbuktveien, felt 4.4_B, på Fornebu - detaljregulering
Annonse - Snarøyveien/Rolfsbuktveien, felt 4.4_B, på Fornebu - detaljregulering Snarøyveien/
Rolfsbuktveien, felt 4.4_B, på
Fornebu - detaljregulering

09.09.2024

Plankontor 19.08.2024 på Fornebupiloten, Snarøyveien 55 kl. 17.00 – 20.00

Endring av reguleringsplan for Hosle Senter Annonse - Endring av reguleringsplan for Hosle Senter Se dokumentene i saken - Endring av reguleringsplan for Hosle Senter

02.09.2024

Gamle Ringeriksvei 6 og Peterhofveien 3 - detaljregulering Annonse - Gamle Ringeriksvei 6 og Peterhofveien 3 - detaljregulering Se dokumentene i saken - Gamle Ringeriksvei 6 og Peterhofveien 3 - detaljregulering

19.08.2024

Nesveien og del av Kirkeveien - detaljregulering Annonse - Nesveien og del av Kirkeveien - detaljregulering Se dokumentene i saken - Nesveien og del av Kirkeveien - detaljregulering

20.08.2024

Åpen kontordag på Haslum seniorsenter (Nesveien 5), tirsdag 25. juni mellom kl. 14.00 og kl. 18.00.

Jernbaneveien 115 - detaljregulering Annonse -
Jernbaneveien 115 - detaljregulering
Se dokumentene i saken - Jernbaneveien
115 - detaljregulering
13.08.2024
Store Stabekk gård, felt B2 -  detaljregulering Annonse -
Store Stabekk gård, felt B2 – detaljregulering
  
Se dokumentene i saken 16.08.2024

Høring/offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn er den formelle høringen av et planforslag. I denne fasen er det mulig for alle å komme med uttalelser innen fristen, som er minst 6 uker. 

Plannavn Annonse se planforslag Frist for å levere uttalelse
Oksenøya bruk, detaljregulering Annonse - Oksenøya bruk, detaljregulering

Se dokumentene i saken - Oksenøya bruk, detaljregulering

10.09.2024

Åpent plankontor på Oksenøya bruk onsdag 21. august mellom kl 15.00-19.00

Endring av reguleringsplan for E18 -Strandlokket utgår Annonse - Endring av reguleringsplan for E18 -Strandlokket utgår

Se dokumentene i saken - Endring av reguleringsplan for E18 -Strandlokket utgår

10.09.2024

Åpent informasjonsmøte
i Høvik menighetshus mandag 26. august fra kl. 18-19:30

Gamle Ringeriksvei 1 - detaljregulering Annonse - Gamle Ringeriksvei 1 - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Gamle Ringeriksvei 1 - detaljregulering

Se planforslag - Gamle Ringeriksvei 1

 

31.08.2024

Informasjonsmøte på Kulturhuset Stabekk kino, 20.08.2024, kl 18.00

For å delta på informasjonsmøter -
Slik blir du med i møter på Teams

Nylig vedtatte planer

Planer vedtas vanligvis av kommunestyret. Naboer og parter med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven påklage vedtaket innen 3 uker.

Krav om erstatning eller straks innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet.

Plannavn Kunngjørings-
annonse
Se vedtak Vedtak
Utvalg
Dato
Steinbrudd Steinshøgda - Gamle Ringeriksvei 219 - detaljregulering Annonse - Steinbrudd Steinshøgda - Gamle Ringeriksvei 219 - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Steinbrudd Steinshøgda - Gamle Ringeriksvei 219 - detaljregulering

Se Stadfestingsvedtak

Stadfestet av Klima- og miljødepartementet 14.06.2024
Leif Larsens vei 11, 13 og 15 - detaljregulering Annonse - Leif Larsens vei 11, 13 og 15 - detaljregulering Se dokumentene i saken - Leif Larsens vei 11, 13 og 15 - detaljregulering Vedtatt i Kommunestyret 19.06.2024
Fornebu – Fornebu Sør – planprogram med byplangrep

Annonse - Fornebu – Fornebu Sør – planprogram med byplangrep

Se dokumentene i saken - Fornebu – Fornebu Sør – planprogram med byplangrep

Se planforslag - Fornebu – Fornebu Sør – planprogram med byplangrep

Vedtatt i Kommunestyret 19.06.2024

Når kan jeg si min mening?

Planarbeidet følger en lovbestemt prosess, som er tilpasset sakens kompleksitet. Vanligvis vil det være to tilfeller hvor alle kan komme med synspunkter:

  • Ved oppstart av planarbeid
  • Ved høring/offentlig ettersyn

Ved oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn er det åpent for alle å uttale seg om planen innen fristen. Uttalelsene følger saken til politisk behandling. Merk at prosessen tilpasses sakens kompleksitet, og ved planendring etter enklere prosess kan høring/offentlig ettersyn utgå.

Hvor sender jeg uttalelsen eller klagen?

  • Ved varsel om oppstart skal uttalelsene sendes til forslagsstiller, og det står i annonsen hvem du skal sende uttalelsen til. Innspillene videreformidles til kommunen når forslagsstiller leverer planforslaget til behandling.
  • Ved høring og offentlig ettersyn skal uttalelser sendes til Bærum kommune.
  • Klager på vedtak skal sendes til Bærum kommune, som videreformidler klager til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.00