Du kan uttale deg om alle arealplanene som utarbeides i Bærum. Innenfor gitte tidsrom er det åpent for å komme med uttalelse til planer eller påklage vedtak. Denne siden viser planene som er aktuelle akkurat nå.

Si din mening om arealplaner i Bærum

På denne siden vises kun aktuelle planer. Dersom listene nedenfor er tomme, betyr det at det ikke er noen aktuelle planer å uttale seg om eller vedtak som kan påklages akkurat nå.

Det pågår til enhver tid arbeid med mange planer som ikke vises på denne siden. Bruk kartløsningen Plan- og byggesaksdialog for en oversikt over alt pågående planarbeid.

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arbeidet med en ny plan er i gang, kunngjør den som utarbeider planforslaget et varsel om oppstart av planarbeidet. I denne fasen er det mulig for alle å komme med innspill innen fristen, som er minst 4 uker.

 

Plannavn Annonse Se dokumentene
i saken
Frist for
å levere uttalelse
Oksenøya bruk - detaljregulering Annonse - Oksenøya bruk - detaljregulerin Se dokumentene i saken - Oksenøya bruk - detaljregulerin 05.11.2022

Høring/offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn er den formelle høringen av et planforslag. I denne fasen er det mulig for alle å komme med uttalelser innen fristen, som er minst 6 uker. 

 

Plannavn Annonse se planforslag Frist for å levere uttalelse
Magnus Poulssons vei 7 m.fl. - detaljregulering Annonse - Magnus Poulssons vei 7 m.fl. - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Magnus Poulssons vei 7 m.fl. - detaljregulering

Dokumenter supplert etter 1.gangsbehandling

16.01.2023
Naturmangfoldstrategi for Bærum kommune Annonse - Naturmangfoldstrategi for Bærum kommune

Se dokumentene i saken - Naturmangfoldstrategi for Bærum kommune

31.01.2023
Malmskriverveien 20 – detaljregulering Annonse Malmskriverveien 20, detalregulering

Se høringsdokumentene i saken Malmskriverveien 20, detaljregulering

Se dokumentene i saken

16.12.2022
Lysakerfjorden - ny friluftsøy - detaljregulering Annonse - Lysakerfjorden - ny friluftsøy - detaljregulering

Se dokumentene i saken - Lysakerfjorden - ny friluftsøy - detaljregulering

Presentasjon fra folkemøte - Lysakerfjorden ny friluftsøy - del 1

Presentasjon fra folkemøte - Lysakerfjorden ny friluftsøy - del 2

09.12.2022
Kommuneplanens arealdel 2022 - 2042 - høring Kommuneplanens arealdel 2022 - 2042 - høring

Egen side med dokumenter - Kommuneplanens arealdel 2022 - 2042 - høring

05.12.2022

For å delta på informasjonsmøter -
Slik blir du med i møter på Teams

Nylig vedtatte planer

Planer vedtas vanligvis av kommunestyret. Naboer og parter med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven påklage vedtaket innen 3 uker.

Krav om erstatning eller straks innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet.

 

PLANNAVN KUNNGJØRINGS-ANNONSE SE VEDTAK VEDTAK
UTVALG
DATO
       
Ekkoveien 6 - detaljregulering Annonse - kkoveien 6 - detaljregulering Se dokumentene i saken - Ekkoveien 6 - detaljregulering Vedtatt i Kommunestyret 23.11.2022
Nadderud idrettspark - planprogram og detaljregulering Annonse - Nadderud idrettspark - planprogram og detaljregulering Se dokumentene i saken - Nadderud idrettspark - planprogram og detaljregulering Vedtatt i Kommunestyret 23.11.2022
Fjelltunveien 1 - detaljregulering Annonse - Fjelltunveien 1 - detaljregulering Se dokumentene i saken - Fjelltunveien 1 - detaljregulering Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2022
Bærumsveien 217 - detaljregulering Annonse - Bærumsveien 217 - detaljregulering Se dokumentene i saken - Bærumsveien 217 - detaljregulering Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2022

 

Når kan jeg si min mening?

Planarbeidet følger en lovbestemt prosess, som er tilpasset sakens kompleksitet. Vanligvis vil det være to tilfeller hvor alle kan komme med synspunkter:

  • Ved oppstart av planarbeid
  • Ved høring/offentlig ettersyn

Ved oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn er det åpent for alle å uttale seg om planen innen fristen. Uttalelsene følger saken til politisk behandling. Merk at prosessen tilpasses sakens kompleksitet, og ved planendring etter enklere prosess kan høring/offentlig ettersyn utgå.

Hvor sender jeg uttalelsen eller klagen?

  • Ved varsel om oppstart skal uttalelsene sendes til forslagsstiller, og det står i annonsen hvem du skal sende uttalelsen til. Innspillene videreformidles til kommunen når forslagsstiller leverer planforslaget til behandling.
  • Ved høring og offentlig ettersyn skal uttalelser sendes til Bærum kommune.
  • Klager på vedtak skal sendes til Bærum kommune, som videreformidler klager til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

På telefon alle dager kl. 08.00-15.30.

 

Ønsker du å hente ut dokumenter fra arkivet kan du besøke oss i Kundesenteret, Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika.

 

Bemannet veiledning: mandag, onsdag og fredag kl. 08.00-15.00

Selvbetjening: tirsdag og torsdag kl. 08.00-15.30.

 

 

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00, tirsdag kl. 12.00-14.00. 

Planvakt

Tlf: 67 50 40 50

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00, onsdag kl. 12.00-14.00.