110 Brann og utrykning

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) arbeider for at Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann.

Trygg hjemme
Foto: Einar Aslaksen

ABBV har fire døgnbemannede brannstasjoner: Asker, Bekkestua, Fornebu og Gjettum. Hovedsete for administrasjon og ledelse ligger på brannstasjonen i Asker. I tillegg til brannstasjonene har ABBV et moderne og velutstyrt øvings- og kurssenter på Isi i Bærum.

ABBV er organisert i fire avdelinger; beredskap, administrasjon, forebyggende og marked, samt med tilleggstjenester og stab som blant annet forvalter materiell og bygg.

Fra 1. januar 2020 blir brannvesenet større. Asker og Bærum brannvesen IKS, Røyken brann og redning og Hurum brannvesen slår seg sammen til et nytt interkommunalt selskap.

Døgnbemanning og utrykning

Ved branner, ulykker og katastrofer, er det vår døgnbemannede 110-sentral som mottar nødmeldingene og som organiserer redningsinnsatsen.

Ved branner og akutte ulykker skal ABBV være underveis for å hjelpe innen 60 sekunder i tidsperioden 07-23 og 90 sekunder i tidsperioden 23-07, etter mottatt alarmmelding.

Innsatstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og konsentrerte industriområder. Utrykningstiden skal ikke overskride 20 minutter til andre objekter.

Forebygging og brannsikkerhet

Brannforebyggende avdeling er en pådriver for god brannsikkerhet i Asker og Bærum. Det jobbes særlig mye opp mot de utsatte gruppene (eldre, rusmisbrukere, funksjonshemmede), som statistisk sett har størst risiko for å dø i brann.

God brannsikkerhet i virksomheter, industri og i utelivsbransjen er også høyt prioritert. Gjennom feiertjenestene kontrolleres det piper og ildsted, og befolkningen informeres daglig om brannsikkerhet.

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- gress- og lyngbrann. I Norge er det derfor ild -og bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Les mer om bålforbud på brannvesenets nettsider 

Alle som har registrert ildsted/fyringsanlegg vil motta feiing og tilsyn minst hvert fjerde år.

Feiing- og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen.

I Asker og Bærum er tjenesten satt ut til private firmaer. Brannvesenets jobb er å kvalitetssikre tjenesten.

Feieren i Bærum: Feieren A/S

Les mer om feiing og tilsyn i Bærum på brannvesenets nettsider

Har du planer om et arrangement som skal foregå i et bygg eller på et område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende brannvesenet en melding. Meldingen bør sendes minimum 2 uker før arrangementet skal skje.

Les mer og send inn melding via brannvesenets nettsider 

Har du planer om å benytte lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, som for eksempel skoler, barnehager eller andre offentlige bygg, må du melde fra til brannvesenet. Meldingen bør sendes minimum 2 uker før overnatting skal skje.

Les mer overnatting og send inn melding via brannvesenets nettsider 

Slik bruker du fyrverkeri

All bruk av fyrverkeri er regulert av lover, forskrifter og lokale politivedtekter. Det er faktisk ikke slik at det er "fritt fram", selv på nyttårsaften.

Les mer om fyrverkeri på brannvesenets nettsider 

Salg og oppbevaring av fyrverkeri

Den som ønsker å selge fyrverkeri kategori 2 og 3 i tidsrommet 27. - 31. desember må søke om tillatelse til dette.

Les mer om salg og oppbevaring av fyrverkeri og send inn søknad via brannvesenets nettsider 

Hos Asker og Bærum brannvesen kan du leie ulikt utstyr som redningsvester fra 0-100+ kg, brannslanger og stakefjærer til en rimelig pris.

Les mer om priser og hvor du kan leie utstyr fra på brannvesenets nettsider 

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? For å gjøre Asker og Bærum enda tryggere kommuner å bo i, trenger vi hjelp til å finne brannfarlige forhold.

Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.

Tips brannvesenet

Kontakt

Asker og Bærum brannvesen IKS
Nettside: www.abbv.no
Sentralbord: 66 76 42 00

Besøksadresse: Fredtunveien 5, 1386 Asker

Brannsjef: Anne Hjort

Resepsjon og sentralbord er betjent hverdager kl. 08.00-15.00. Utenfor ordinære åpningstider vil stasjonen kun være bemannet dersom det ikke er hendelser.

Hva lurer du på? Ta kontakt med brannvesenet så hjelper de deg,