Formålet med å tilby trådløs tilgang til Internett for våre gjester når de befinner seg i våre lokaler.

Med gjester i denne sammenhengen, mener vi hele spekteret fra at noen bare er innom en kort tur til beboere på bo- og behandlingsentere og samlokaliserte boliger. Vårt mål er å tilby denne tjenesten på en effektiv og trygg måte.

Det finnes to trådløse nett som kan benyttes av våre gjester.

Når du tar i bruk våre gjestenett har du automatisk godtatt våre regler for bruk av gjestenettet. For eduroam gjelder egne regler. Reglene er utformet for at alle våre brukere skal kunne bruke nettet på en sikker og trygg måte.

Hvor finnes gjestenettløsningen?

 • BK-GJEST
  Ukryptert nettverk hvor besøkende selv kan lage en bruker og få tilsendt brukernavn og passord på SMS. Brukernavnet er gyldig i 12 timer. Typisk bruker er de som kun er på besøk sporadisk.
  Husk at informasjonen som sendes fra din enhet ikke er kryptert. Brukeren må selv passe på at tjeneste de benytter er kryptert.
 • BK-HOTSPOT
  Dette er et kryptert nett som krever brukernavn og passord. Gjester kan få laget en bruker ved å henvende seg til en ansatt i Bærum kommune (Sponsor). Brukernavnet varer så lenge man har behov for dette. Normalt husker enheten din nettverksnavnet, brukernavnet og passordet slik at du automatisk kobles opp på det trådløse nettet når du kommer i våre lokaler.
  Ansatte i Bærum kommune og elever i Bærumsskolen kan bruke sitt vanlige brukernavn og passord og trenger ikke å få laget en egen bruker.
 • eduroam
  Dette er et kryptert nett. For å benytte eduroam må du være student eller ansatt ved et universitet eller høyskole som er tilknyttet det verdensomspennende nettverket edoroam.

Når du tar i bruk våre gjestenett har du automatisk godtatt våre regler for bruk av gjestenettet. For eduroam gjelder egne regler.
Reglene er utformet for at alle våre brukere skal kunne bruke nettet på en sikker og trygg måte.

Vi bygger ut og oppgraderer nettet hele tiden. Du finner ut om løsningen er tilgjengelig ved:

 • Se om du finner nettene på din enhet.
 • En oversikt finner du på dette kartet.
 • Se etter dette merket på inngangsdøren.

Ved å benytte Bærum kommunes Gjestenett mot Internett godtar du disse betingelsene:

 • Du benytter nettet på eget ansvar. Kommunen kan ikke garantere at nettet ikke blir avlyttet eller overvåket, eller at dataene dine ikke kan bli manipulert av uvedkommende.
 • Dette er en gratis tjeneste, noe som innebærer at du ikke kan rette noe krav mot kommunen i tilfelle feil eller problemer.
 • Bærum kommune påtar seg ikke noe ansvar for kvalitet, verken når det gjelder tilgjengelighet/oppetid eller hastighet og dekning.
 • Det er en forutsetning at du ikke benytter gjestenettet til å laste nede eller distribuere ulovlig eller usømmelig innhold, spredning av søppelpost eller spredning av virus/malware. Med ulovlig innhold menes f.eks. barnepornografi og kopibeskyttet materiale (musikk, film, e-bøker, program, spill, osv)
 • Det forutsettes at du ikke oppfører deg i strid med alminnelig folkeskikk og nett-etikette, f.eks. ved å fremsette trusler, sjikane, oppfordre til eller planlegge ulovlige handlinger, osv.
 • For å kunne levere og kontinuerlig forbedre denne tjenesten, må vi lagre personopplysninger. Vi lagrer, navn, mobiltelefonnummer, E-post adresse. I tillegg lagres det informasjon om hvilken IP-adresse du har blitt tildelt, enhetens MAC-adresse og når og hvor du benyttet tjenesten. Dessuten lagres informasjon om hvor mye data som er lastet opp og ned. Denne informasjonen vil bli slettet senest 30 dager etter at du har sluttet å bruke tjenesten. I spesielle tilfeller kan lagringstiden utvides. Utlevering av personopplysninger til 3. part vil kun skje dersom dette er hjemlet i norsk lov.
 • Kommunen kan overvåke bruken av Gjestenettet, og vil eventuelt kunne politianmelde misbruk, eller i gitte tilfeller hjelpe eiere av kopibeskyttet materiale å identifisere de som måtte piratkopiere slikt, dersom dette er hjemlet i norsk lov. Misbruk vil også kunne føre til at du blir utestengt fra Gjestenettet.
 • Løsningen bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler lagrer opplysninger i din nettleser for å forbedre funksjonaliteten til nettsiden.