Kommunen bruker elektronisk behandling av søknader om graving i kommunal vei.

Geomatikk AS utfører følgende tjenester for Asker kommune og Bærum kommune:

  • Gravemeldingsmottak
  • Gi informasjon om kommunenes ledningsnett og infrastruktur.
  • Motta, kontrollere og videreformidle søknader om graving i kommunal vei. Saksbehandlingen skal fortsatt utføres av de respektive kommuner.
  • KGrav – Samordning av gravetraseen når den er lengre enn 40 m i offentlig vei.

For å søke grave-/arbeidstillatelse logger man inn på Geomelding kundeportal Geomatikk AS.

For graving på riks- og fylkesvei samt gangvei langs riksvei må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen.

For graving i private veier, se veilovens kapittel 7 - private veier.