To bilder av sykkelparkeringen Bikeloop

Parker trygt, sikkert og effektivt i høyden. Verdens første parkeringstårn på Kadettangen.

Fakta Bikeloop

Bikeloop sykkelparkering
Ny løsning for trygg sykkelparkering. Tårnet består av en paternosterheis med moduler til hver sykkel. Høyde og utforming kan tilpasses hver Bikeloop. En brukervennlig app er utviklet for å kunne ta den i bruk.
Sted
Kadettangen i Sandvika. Åpner for publikum våren 2023.
Kapasitet
Bikeloopen på Kadettangen har plass til 24 sykler, men systemet har kapasitet til 30 sykler.
Samarbeid
Samarbeidsprosjekt mellom Bikeloop, SmartCity Bærum og Bærum kommune.
Om Bikeloop
Startup etablert i 2021, med hovedkontor på Lysaker i Bærum.
Om SmartCity Bærum
Partnerskap mellom Bærum kommune og næringslivet. Målet er å skape gode rammebetingelser for grønn næringsutvikling og testing av nye løsninger.

Bikeloop er en innovativ løsning for sikker sykkelparkering, utviklet av Bærumsselskapet Bikeloop som holder til på Lysaker. SmartCity Bærum har samarbeidet med Bikeloop siden 2021 for å få på plass den første Bikeloopen.

Tårnet på Kadettangen har kapasitet til 24 sykler, og er både arealeffektivt (9m²) og fleksibelt sammenlignet med andre sykkelparkeringer. I Bikeloopen kan syklister trygt parkere sykkelen og oppbevare andre eiendeler. En egen app er utviklet for å kunne parkere sykkelen i Bikeloopen.

Bilde som viser sykkelparkeringen Bikeloops inngang

Pilotprosjektet skal teste ut og optimalisere løsningen, gi innsikt og ny kunnskap om både Bikeloopen og syklistene som tar den i bruk. Samarbeidsprosjektet mellom Bikeloop og SmartCity Bærum fortsetter ut 2024. Ambisjonen er å få på plass en Bikeloop til på Fornebu.