Kommunal eller fylkesvei?

I dette kartet kan du sjekke hva som er riks-, europa-, fylkes-, kommunal, privat eller skogsbilveier i Bærum.

Se kommunale eller fylkesveier på kart her

Meld en feil – kommune

«Meld en feil» er Bærum kommunes tjeneste for feilmelding på kommunale veier.

Her kan du melde inn feil på vei, parkering og trafikksikkerhet.

Melde feil på fylkesvei

Tjenesten gjelder kun for fylkesvei i Viken.

Følg vedlagt lenke for mer informasjon om hva som kan meldes inn.

Drift og vedlikehold av riks- og europaveier

Statens Vegvesen har ansvar for drift og vedlikehold av europaveier og størstedelen av riksveinettet.

Meld feil på Statens Vegvesenets sider her