Bærum har årlig en vintersyklingskampanje. Målet er å få flere til å sykle gjennom hele året. Påmelding for 2023 er åpent til og med 18. oktober.

Vintersykling mor og barn. FotoTom Atle Bordevik

Hvis vi skal klare å nå målet om å få flere til å sykle i Bærum, må vi også sykle utenom sommerhalvåret. Kommunen ønsker at flere skal få prøve vintersykling, og har derfor en årlig vintersyklingskampanje der vi klargjør sykler for vintersesongen. I november 2023 klargjør vi optil 150 sykler. Alle som bor eller jobber i Bærum kan søke om å være med i kampanjen. 

Hva får du? 

De som blir valgt ut vil få en vinterpakke som består av halv pris på piggdekk, gratis omlegging til piggdekk og service.

Servicen innebærer sikkerhetssjekk, justering av gir og bremser og smøring av sykkelkjede. Samarbeidspartneren vår Birk sport på Rud klargjør sykkelen mens du venter. 

Slik søker du: 

  • Skriv en kort tekst om hvorfor du bør få en vintersykkel-pakke. Alle som bor eller jobber i Bærum kommune kan søke. 
  • Send teksten til e-post sykkel@baerum.kommune.no innen 18. oktober. Alle som søker vil få svar uavhengig om søknaden blir innvilget eller ikke.
  • Det forventes at de som får vintersykkel-pakken, sykler jevnlig gjennom vinteren. 
  • Alle som får vintersykkel-pakke vil bli spurt om å svare på en spørreundersøkelse etter årets vintersesong. 

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no