Sykle til jobben er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet. Kampanjeperioden er fra 19. april til 17. juni.

Sykle til jobben er en lavterskel, sosial, miljøvennlig og morsom kampanje. Det er gratis å delta for alle i Bærum kommune.

All aktiviet teller 

Under kampanjen fra 19. april til 17. juni kan du registrere all din fysiske aktivitet, både til og fra jobb og på fritiden. Du kan delta alene eller på lag med andre. Ved å samle poeng, kan du være med å konkurrere om premier. 

Meld deg på Sykle til jobben her

Konkurranser i Bærum 2022

Hvis du deltar på Sykle til jobben-kampanjen, kan du være med å konkurrere om premier lokalt i Bærum, i tillegg til nasjonalt. I Bærum trekker vi to individuelle premier og én lagpremie.

Lagpremie

Deltar du med et lag, kan dere vinne et gavekort til restaurant med verdi på 2000kr! Trekkes blant lagene som totalt har samlet minimum 80 poeng i løpet av hele kampanjeperioden.

Individuell premie

Få flest poeng av alle som deltar i Bærum og vinn et gavekort med verdi på 1500kr! Vi trekker ut 2 vinnere.

Hvis flere oppnår samme poengsum, vinner den med mest poeng og flest antall aktive minutter. Hvis flere oppnår samme poengsum og samme antall aktive minutter, vinner den som i tillegg har flest antall gjennomførte økter.

Vinnere kontaktes på e-post.