Sykkelveinettet i Bærum

I Bærum har vi et vedtatt hovedsykkelveinett på til sammen 142 kilometer. Lengden ble bestemt økt da ny sykkelstrategi ble vedtatt i 2019.