Søk i gravekalenderen vil gi informasjon om stedsansvarlig som kan kontaktes. Dersom stengingen av veien er kortvarig, som for eksempel ved av- eller pålessing, betongbiler eller lignende, kan man normalt henvende seg til sjåføren av kjøretøyet. Da vil man bli orientert over varighet og alternative ruter mens arbeidet pågår.

Lenke til Gravekalenderen

Fargekoder for arbeidsområdene

I gravekalenderen deles arbeidsområdene inn i tre ulike fargekoder: blå, rød og gul.

  • Blå = planlagt graving. Dette er graving som er tiltenkt utført i fremtiden. Dette betyr imidlertid ikke at arbeidet kommer til å bli utført. Merk at kalenderen kun viser planlagt graving for traseer lengre enn 40 meter.
  • Rød = gyldige gravetillatelser. Her er arbeidet i gang og nåværende standard av den kommunale veigrunnen endres.
  • Gul = arbeidstillatelse. Dette omfatter midlertidig skiltning i kommunal veigrunn knyttet til et arbeid som ikke endrer nåværende standard på veien, men som påvirker trafikken og kan utgjøre et faremoment. Dette kan være ved for eksempel arbeid med lift og kran, rygging og lagring, arrangement eller lignende.

Hvordan finne informasjon om gravearbeidet

For å finne informasjon om et gravearbeid i gravekalenderen, må du først velge arbeidet det gjelder. Deretter klikker du på saksnummeret tilknyttet det valgte gravearbeidet, hvor du vil finne informasjon om tiltakshaver og stedsansvarlig. Klikker du på saksnummeret en gang til, vil du kunne laste ned alle dokumentene som er knyttet til det aktuelle arbeidet.

Filtrering og adressesøk

Ved bruk av filtrering ved søk i gravekalenderen kan man velge å søke etter fremtidige, pågående eller tidligere gravearbeid. Filteret stilles automatisk inn på «pågående» og må endres dersom man ønsker å søke etter annet.

Til venstre i gravekalenderen kan man bruke adressesøk til å søke etter veien det foregår gravearbeid på.