Kantklipping langs kommunale veier er i gang. Kvisting starter opp i uke 31.

Kantklipping starter i uke 26, og pågår gjennom sommeren. Klippingen kan bli forsinket hvis det oppstår skogbrannfare. 

Kvisting er planlagt fra uke 31 og vil pågå frem til oktober måned. På grunn av etterslep vil kommunen gå grundigere til verks enn det som har vært vanlig de senere år. Det vil bli lagt ut brosjyrer i postkasser to uker før kvistingen starter. 

I utgangspunktet vil kun vegetasjon mellom veien og gjerdelinjen/reguleringslinjen bli kuttet. Det vil si at det kun blir fjernet vegetasjon på veigrunn. For at denne klippingen skal gjøres mest mulig rasjonelt benytter Bærum kommune maskinelt utstyr til dette arbeidet. Har du hekk, busker eller annen beplantning ut mot veien, er det lurt å klippe dette selv i løpet av sommeren.

Vegetasjon langs kommunale veier klippes for å skape bedre siktforhold og gjøre veivedlikeholdet enklere. Dette er for å skape bedre sikkerhet og framkommelighet.

I denne brosjyrer finner du informasjon om regler for beplantning mot kommunal vei, avstand og soner for fri sikt.

Spørsmål om kantklipping og kvisting kan rettes til Vei og trafikk på e-post post@baerum.kommune.no