Det henstilles til beboere å fjerne hageavfall og ikke parkere i eller langs veien i perioden arbeidene foregår.

Det henstilles til beboere å fjerne hageavfall og ikke parkere i eller langs veien i perioden arbeidene foregår. Ved regnvær kan eventuelt fremdriften på asfaltleggingen bli forskjøvet.

Listen er ikke i prioritert rekkefølge. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer, der noen veier ikke blir asfaltert.

Asfalteringsplan uke 39. Listen er ikke i prioritert rekkefølge (pdf)

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 
Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:
67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no