Asfalteringen er over 14 km tilsammen på kjøreveier, gang og sykkelveier.

Det henstilles til beboere å fjerne hageavfall og ikke parkere i eller langs veien i perioden arbeidene foregår. Ved regnvær kan eventuelt fremdriften på asfaltleggingen bli forskjøvet.

Listen er ikke i prioritert rekkefølge