Bærum samarbeider med Folkehelseinstituttet (FHI) om et forskningsprosjekt om drikkevann. Det innebærer at noen innbyggere får SMS fra kommunen med spørsmål om å svare på en spørreundersøkelse om drikkevann.

Om Trykkløsstudien 

I Trykkløsstudien vil Folkehelseinstituttet undersøke om noen blir magesyke etter reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på drikkevannsledninger. Ved slikt arbeid kan vanntrykket bli borte, og forurenset vann komme inn i drikkevannsledninger. 

Drikkevannskvaliteten i Bærum er god og kommunen har gode rutiner for vedlikeholdsarbeid som reparasjoner, rensing, desinfisering og prøvetaking. Det er derfor lav risiko for å bli syk på grunn av hendelser på vannledningsnettet.

Det vil ikke bli flere hendelser på vannledningsnettet enn normalt selv om Bærum deltar i Trykkløsstudien. 

Har du fått SMS fra Bærum kommune om Trykkløsstudien? 

Trykk her for å svare på spørreundersøkelsen (du må logge inn med bank-ID)

Hvis du har fått SMS fra kommunen om Trykkløsstudien, ønsker vi at du svarer på en spørreundersøkelse om drikkevann. Det er frivillig å delta. Undersøkelsen tar cirka 5-8 minutter.

  • Hvis du bor sammen med andre, er det kun én person fra husstanden som skal svare. FHI ønsker at personen som sist hadde bursdag svarer. Årsaken er at de ønsker at deltakerne i studien skal utgjøre et representativt utvalg av befolkningen.
  • Foreldre kan svare på vegne av sine barn hvis de har foreldreansvar.
  • Barn under 1 år, bør ikke delta.

Mer informasjon 

Trykkløsstudien pågår fra april 2022 til desember 2023. Bærum og 35 andre kommuner deltar i prosjektet.

Innbyggere kan få flere SMS-er fra kommunen i løpet av denne perioden.

Har du spørsmål? Kontakt Lisbeth Sloth

lisbeth.sloth@baerum.kommune.no