På denne siden skal entreprenører i kontrakt med Bærum kommune sende inn statusrapporteringer på HMS, seriøsitet og miljø.

Dataene som rapporteres inn vil benyttes for å se på måloppnåelse, analysere trender og utvikling, samt som bakgrunnsmateriale for læring og forbedringsarbeid.

Rapportene skal leveres innen den 6. hver måned.

HMS og seriøsitet

Bærum kommune er opptatt av sikkerhet. Ingen skader på personell på våre bygge- og anleggsplasser er et av vårt viktigste mål.

Klikk på lenken for å registrere data fra ditt bygg- eller anleggsprosjekt

Miljø

På vei mot et nullutslippssamfunn har Bærum kommune mål om at alle bygge- og anleggsprosjekter som gjennomføres i kommunen skal være utslippsfrie i 2030.

Klikk på lenken for å registrere data fra ditt vann- og avløpsprosjekt

Skal du rapportere på vegne av andre typer anleggsprosjekter, som for eksempel turvei, veilys, broer, byprosjekt, eller lignende se lenken

Miljørapportering for øvrige prosjekter