Å vaske bilen ved en godkjent vaskehall i stedet for hjemme på gårdsplassen, kan spare naturen for skadelige utslipp.

Nordmenn bruker så mye som 10 millioner kubikkmeter vann per år på å vaske biler. Vaskevannet etter en bilvask kan inneholde både giftige tungmetaller, oljerester, drivstoffrester og forurenset veistøv. Når vannet renner ned i sluk og avløp, kan det ende med å forurense og skade dyr, planter og lokale vann.

Tips for mer miljøvennlig bilvask:

  • Vask bilen i et godkjent bilvaskeanlegg, som vaskehaller og organiserte selvvaskeanlegg. Da går vaskevannet gjennom en renseprosess for å minimere utslipp av olje og skadelige stoffer, i motsetning til ved hjemmevask eller vask i et bilvaskeanlegg som ikke er godkjent. Et godkjent vaskeanlegg har sandfang som samler opp grove partikler, og oljeutskiller som separerer olje og annen forurensing fra avløpsvannet.
  • Det aller beste alternativet er å benytte en svanemerket vaskehall. Avløpsvannet er ca 90 prosent bedre renset for olje og tungmetaller, og den bruker ca 80% mindre vann. Her finner du oversikt over svanemerkede vaskehaller i Bærum
  • Bruk miljømerkede bilpleiemidler. Svanemerkede produkter inneholder stoffer som har så liten påvirkning på helse og miljø som mulig.
  • Hvis du vasker bilen hjemme, er det fordel å ha bilen stående på grus- eller gressunderlag og ikke vaske bilen oftere enn nødvendig. I tillegg er det godt for både miljø og lommebok å ha et bevisst forhold til vannforbruket. Høytrykksspyler kan minske vannforbruket.

Kommunen har ansvaret for å følge opp at bilvaskehallene etterkommer kravene til utslipp. Kommunen følger opp bilvaskehallene gjennom rapporteringer, analyser og tilbakemeldingsrutiner for oljeutskillere og sandfang.