Har du sett grønt fargestoff i en bekk eller elv? Det kan være kommunen som jobber med å forhindre forurensning.

Fargetesting i elv i Sandvika

For å bidra til renere vassdrag og fjord, jobber kommunen kontinuerlig med å redusere lekkasjer av avløpsvann og feilkoblinger på ledningsnettet. 

Kommunen bruker forskjellige metoder for å finne feil, og fargetesting av ledninger og tilkoblinger er en av de mest brukte metodene. Ved fargetesting bruker man et fargestoff som er kraftig grønt og fluoriscerende. Stoffet ser giftig ut, men er plantebasert, ufarlig og brytes raskt ned.  

Når det pågår fargetesting, kan det enkelte ganger komme farge ut i bekker og elver. Det er svært synlig for de som ferdes langs vassdragene. Ser du grønnfarget vann er det sannsynlig at det foregår arbeid på ledningsnett i området du befinner deg i.  

I arbeidet med å finne feil på ledningsnettet, kan innbyggere ofte være til stor hjelp. Mistenker du at det kommer forurenset vann til vassdrag eller fjord, ta kontakt med kommunens driftssentralen for vann og avløp på telefon 67 50 60 60 (arbeidstid 0800-1500, vakttelefon fra 1500-0800).