Meld inn områder hvor nedbør skaper problemer.

Kommunen har jobbet systematisk med analyse av de kraftige nedbørshendelsene som har truffet Bærum de seneste årene. Det er etter dette igangsatt flere konkrete tiltak for å redusere konsekvensen ved tilsvarende hendelser i fremtiden. Gjennom dette arbeidet har vi erfart at vi ikke har full oversikt over hvor nedbøren skaper problemer.

Vi ønsker derfor innbyggernes hjelp for å få inn så mye informasjon som mulig og oppfordrer derfor de som blir rammet om å gi oss tilbakemelding via mail på følgende:

 • Hvilken adresse gjelder tilbakemeldingen? (Skrives i emnefeltet)
 • Dato for hendelsen
 • Trengte vannet inn i kjelleren? (Ja/Nei)
 • Kom vannet inn via gulvsluk eller toalett? (Ja/Nei/Vet ikke)
 • Har eiendommen vært rammet av tilsvarende hendelser tidligere?
 • Evt. ytterligere beskrivelse av hendelsen f.eks;
 • Tidsforløp
 • Vannivå i kjelleren
 • Vann på terreng utendørs evt opp av kummer
 • Foto/kartskisse
 • Andre observasjoner/opplysninger

Tilbakemelding sendes til Bærum kommune på e-post; styrtregn@baerum.kommune.no

Innbyggernes tilbakemelding er viktig, slik at kommunen kan være bedre rustet for fremtidig ekstremvær.