Ingen midlertidige tilknytninger til vann og/eller spillvann skal finne sted uten at det foreligger tillatelse fra Bærum kommune, vann og avløp. Også midlertidige tilknytninger skal sikres i henhold til NS-EN 1717, ref. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser 2.4.

For brakkerigger og uttak av teknisk vann skal det brukes tilbakestrømningssikring  for væskekategori 4(BA eller tilsvarende).

For tilknytning av vann som går til borearbeider i grunnen, som spunt, pel og brønnboring, skal det benyttes tilbakestrømningssikring for væskekategori 5 (luftgap).

Alle midlertidige tilknytninger skal registreres her

Koronavirus og innlevering av vannmålere

Bærum kommune ønsker ikke at det per nå leveres inn vannmålere som har vært montert i brakkerigger og til teknisk vann ved midlertidige tilknytninger. For å avslutte avtale om midlertidig uttak av vann, og/eller avløp, må det i perioden sendes inn bilde som viser at vannmåler er demontert og ett eget bilde av målerstand på denne.

Anmodning om å avslutte årsgebyrer sendes sammen med billeddokumentasjon til post@baerum.kommune.no