Ved midlertidige tilknytninger til vann og/eller spillvann må du ha tillatelse fra Bærum kommune, Vann og avløp. Også midlertidige tilknytninger skal sikres i henhold til NS-EN 1717, ref. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser 2.4.

For brakkerigger og uttak av teknisk vann skal det brukes tilbakestrømningssikring (også kalt tilbakeslagsventil) for væskekategori 4 (BA eller tilsvarende).
For tilknytning av vann som går til borearbeider i grunnen, som spunt, pel og brønnboring, skal det benyttes tilbakestrømningssikring for væskekategori 5 (luftgap).

Søknad om midlertidig tilknytning

Vannmålerkasse med tilbakeslagsventil til kortvarige tilknytninger

Dersom du bare trenger vanntilknytning i en kort periode til arrangement eller annet teknisk bruk, kan det leies vannmålerkasse med ferdig montert vannmåler og tilbakestrømningssikring i kategori 4 type BA. Kassene er påmontert NOR-kupling i hver ende. Tilknytning i kommunal kum må det likevel redegjøres for i søknaden om midlertidig tilknytning. I tillegg til vannforbruket betales det en daglig leie for kassene, så det anbefales ikke å benytte denne løsning over lengre perioder. 

Ved behov for å benytte brannventil i kommunal kum må det skaffes en brannstender type Y for egen kostnad. Denne må monteres av kommunalt personell. For montering av stender vil det måtte påregnes en ventetid på tre dager. 

Koronavirus og innlevering av vannmålere

Bærum kommune ønsker ikke at det per nå leveres inn vannmålere som har vært montert i brakkerigger og til teknisk vann ved midlertidige tilknytninger. For å avslutte avtale om midlertidig uttak av vann, og/eller avløp, må det i perioden sendes inn bilde som viser at vannmåler er demontert og ett eget bilde av målerstand på denne.

Anmodning om å avslutte årsgebyrer sendes sammen med billeddokumentasjon til post@baerum.kommune.no