For å kunne skaffe alle innbyggere tilstrekkelig vannforsyning og vanntrykk til enhver tid er det innført datovanning i Bærum kommune. Vanningsrestriksjonene gjelder hele døgnet og hele året

Datovanning går ut på at

 • Husstander med veinummer med partall (like tall) kan vanne på datoer med partall.
 • Husstander med veinummer med oddetall (ulike tall) kan vanne på datoer med oddetall.

Kommunen oppfordrer alle som vanner eller tar ut store vannmengder om å vise hensyn, og følge reglene for datovanning for å unngå dårlig vannkvalitet som brunt vann med dårlig trykk.

I spesielt tørre perioder (som i mai/juni 2018) bør man ikke vanne gresset, men vanning av blomster og ny beplantning med vannkanne er OK alle dager.

Du kan vise ekstra hensyn ved kun å bruke hageslangen på kvelden etter kl. 20, da det da er mindre belastning på ledningsnettet og mindre fordamping og hagen får bedre nytte av vannet. 

Slik senker du vannforbruket i hagen: 

 • Sørg for at utendørs kraner ikke står og lekker
 • Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig
  med begrenset vanning
 • Ta vare på regnvannet i f.eks. en tønne og bruk det til å vanne blomster
 • Led takvannet inn i busker eller blomsterbed
 • Vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn fordamper det meste av vannet
 • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da
  tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt
 • Det er viktig at plenen din får nok vann når du vanner. Såkalt skvettvanning fører til
  grunt rotsystem og tørkesvak plen. Eldre plener på dyp jord klarer seg med ei
  rotbløyte hver 14. dag. Ei rotbløyte vil si 2-3 cm vann. Sett en boks på
  plenen, så ser du når plenen har fått nok vann
 • Ved brannutrykning i eget område: Stopp hagevanningen, slik at det blir nok vann til
  slokkearbeidet