Bærum kommune har tilskuddsordninger til enkelte typer arbeider med vann- og avløpsledninger på privat grunn.

Tilskuddsordningene avvikles

Bærum har i dag to tilskuddsordninger knyttet til vann og avløp.

  • Tilskudd ved utbedring av private stikkledninger. Hensikten har vært å bidra til rask utbedring av feil på private vann- og avløpsledninger.
  • Tilskudds til prosjektering ved omlegging av kommunale vann- og avløpsledninger. Hensikten har vært å bidra til god planlegging ved omlegging av kommunale vann- og avløpsledninger.

Kommunestyret vedtok 27. april 2022 at tilskuddsordningene avvikles med virkning fra 31. desember 2022 (Kommunestyret sak 035/22). Søknad om tilskudd for utbedring av stikkledninger som er sluttført etter 31.12.2022 vil ikke bli behandlet.