Kommunestyret vedtok 27. april 2022 at tilskuddsordningene avvikles med virkning fra 31. desember 2022 (Kommunestyret sak 035/22). Søknad om tilskudd for utbedring av stikkledninger som er sluttført etter 31.12.2022 vil ikke bli behandlet.