Alle abonnenter i Bærum kommune skal ha tilbakestrømningssikring.

Her finner du veiledning for tilbakestrømningssikring (pdf).

Veileder - Overvannshåndtering i Bærum kommune (pdf)

VA-norm og abonnementsvilkår

Bærum kommune har vedtatt Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske- og administrative bestemmelser  utgitt av Kommuneforlaget på vegne av KS. VA-Norm for Bærum kommune er et supplement til disse.