Rørleggerarkiv og ledningskart

For tilgang til rørleggerarkiv for en eiendom må det sendes en henvendelse til vams@baerum.kommune.no Henvendelsen må inneholde gårds – og bruksnummer og adresse for eiendommen henvendelsen gjelder for.

Kart over eiendom med vann- og avløpsledninger kan bestilles ved å benytte følgende bestillingsskjema. Oppgi navn, adresse og gnr/bnr for aktuell eiendom.