Ledningskart

Kart over vann- og avløpsledninger kan bestilles via skjema. Du må logge inn via ID-porten eller opprette bruker.

Lenke til bestillingsskjema

Rørleggerarkivet 

Rørleggerarkivet er tilgjengelig via innsynsløsning. Søk på gårds- og bruksnummer for å finne eiendommens rørleggermappe. Rørleggeranmeldelser fra 2007 og tidligere finnes i en og samme pdf-fil.
Merk at en del eiendommer har blitt delt opp i flere pdf-filer, pga. antall dokumenter. For å finne riktig informasjon, må alle filene gjennomgås.
Rørleggerarkivet
I rørleggerarkiv finner du blant annet informasjon om innvendige ledninger, ledningsplaner og tegninger som er innsendt til Vann og avløp. Dette er ofte informasjon fra tredjepart og er derfor ikke kvalitetssjekket av Bærum kommune. Ledningsplaner og tegninger må derfor oppfattes som veiledende.

For innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet kan du sende en e-post til post@baerum.kommune.no. Merk med "Avdeling Vann og avløp, Myndighet og service".